Hvordan betaler jeg

Busbetaling:

Kontant betaling sker efter påstigning til den busansvarlige.